Em thích con vật nuôi nào nhất? Con vật ấy có gì đẹp? Con vật ấy có lợi ích gì?

  • 1 Đánh giá

4. Nói về con vật nuôi mà em thích theo gợi ý dưới đây:

  • Em thích con vật nuôi nào nhất?
  • Con vật ấy có gì đẹp?
  • Con vật ấy có lợi ích gì?

Bài làm:

  • Em thích nhất là con mèo
  • Con mèo nhỏ nhắn, có bộ lông mượt mà, rất nhanh nhẹn.
  • Con mèo giúp gia đình em bắt chuột.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021