Kể với người thân một số việc làm tốt của em và các bạn trong lớp

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

1. Kể với người thân một số việc làm tốt của em và các bạn trong lớp

Bài làm:

Ví dụ:

Một số việc làm tốt của em và các bạn trong lớp là:

  • Em chăm chú nghe cô giáo giảng bài
  • Các bạn cùng nhau dọn về sinh lớp học
  • Các bạn trong lớp chăm sóc, tưới nước cho bồn hoa...
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021