Chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

  • 1 Đánh giá

6. Chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

1. Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu?

a. Trong rừng xanh sâu thẳm

b. Bên dòng suối cạn khô

c. Trên đồng cỏ

2. Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ?

a. Vì thấy mưa xuống, cỏ sẽ mọc nhiều

b. Vì trời hạn hán, cỏ héo khô

c. Vì muốn đi chơi xa một chuyến

3. Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng làm gì?

a. Lên đường đi tìm cỏ

b. Chạy đi tìm bạn khắp nơi

c. Ở nhà chờ bạn về

4. Vì sao đến bây giờ Dê Trắng vẫn kêu "Bê! Bê!"

a. Vì thương nhớ Bê Vàng

b. Vì Dê Trắng quên đường về

c. Vì đã tìm được Bê Vàng

Bài làm:

1. Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu?

Đáp án: a. Trong rừng xanh sâu thẳm

2. Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ?

Đáp án: b. Vì trời hạn hán, cỏ héo khô

3. Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng làm gì?

Đáp án: b. Chạy đi tìm bạn khắp nơi

4. Vì sao đến bây giờ Dê Trắng vẫn kêu "Bê! Bê!"

Đáp án: a. Vì thương nhớ Bê Vàng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021