Nai nhỏ xin phép cha đi chơi với ai? Nghe nai nhỏ xin phép, cha Nai Nhỏ nói gì?

  • 1 Đánh giá

6. Hỏi - đáp theo cặp:

HỏiĐáp
Nai nhỏ xin phép cha đi chơi với ai?- ................
Nghe nai nhỏ xin phép, cha Nai Nhỏ nói gì?- .................
Nai Nhỏ kể cho cha nghe những gì về bạn mình?- .................

Bài làm:

HỏiĐáp
Nai nhỏ xin phép cha đi chơi với ai?- Nai Nhỏ xin phép cha cho đi chơi xa với bạn.
Nghe nai nhỏ xin phép, cha Nai Nhỏ nói gì?- Nghe Nai Nhỏ xin phép, cha Nai Nhỏ nói: Cha không ngăn cản con. Nhưng con hãy kể cho cha nghe về bạn của con.
Nai Nhỏ kể cho cha nghe những gì về bạn mình?- Nai Nhỏ đã kể cho cha nghe những hành động sau của bạn mình:
  • Bạn lấy vai hích đổ hòn đá chắn ngang lối đi.
  • Nhanh trí kéo Nai Nhỏ chạy trốn khỏi con Hổ hung dữ đang rình mồi sau bụi cây.
  • Lao vào Sói, dùng gạc húc Sói ngã ngửa để cứu Dê Non.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021