Có chuyện gì đã xảy ra ở lớp học? Cô giáo yêu cầu cả lớp làm gì?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận, chọn ý trả lời đúng:

(1) Có chuyện gì đã xảy ra ở lớp học?

a. có một tờ giấy nằm ngay giữa lối ra vào

b. có một mẩu giấy nằm ngay giữa lối ra vào

c. có một nắm giấy nằm ngay giữa lối ra vào

(2) Cô giáo yêu cầu cả lớp làm gì?

a. nhìn mẩu giấy đang nằm giữa cửa lớp

b. nhặt mẩu giấy đang nằm giữa cửa lớp

c. lắng nghe xem mẩu giấy nói gì

(3) Bạn gái nghe thấy mẩu giấy nói gì?

a. mẩu giấy nói: "các bạn ơi! xin hãy bỏ tôi vào sọt rác!"

b. Mẩu giấy nói: "các bạn ơi! hãy bỏ tôi vào sọt rác!"

c. mẩu giấy nói: "các bạn ơi! tôi rất vui vì được nằm ở giữa lối ra vào"

Bài làm:

(1) Có chuyện gì đã xảy ra ở lớp học?

Đáp án: b. có một mẩu giấy nằm ngay giữa lối ra vào

(2) Cô giáo yêu cầu cả lớp làm gì?

Đáp án: c. lắng nghe xem mẩu giấy nói gì

(3) Bạn gái nghe thấy mẩu giấy nói gì?

Đáp án: b. Mẩu giấy nói: "các bạn ơi! hãy bỏ tôi vào sọt rác!"

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021