Bạn em nêu tình huống, em nói lời mời, nhờ, đề nghị. Sau đó đổi vai

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

3. Luyện nói lời mời, nhờ, đề nghị lịch sử, đúng tình huống

Bạn em nêu tình huống, em nói lời mời, nhờ, đề nghị. Sau đó đổi vai

Tình huống a: - Được giao phụ trách phần văn nghệ trong buổi liên hoan của lớp mừng Ngày nhà giáo Việt Nam, bạn mời mọi người hát (hoặc múa, chơi đàn, kể chuyện, đọc thơ...), bạn nói thế nào?

- Tôi nói: ......................................

Tình huống b: - Trong giờ học, cô giáo (hoặc thầy giáo) đặt câu hỏi, nhưng bạn chưa nghe rõ hoặc chưa hiểu rõ. Bạn đề nghị cô (thầy) đều lại câu hỏi đó. Bạn nói thế nào?

- Tôi nói: ........................................

Bài làm:

Tình huống a: - Được giao phụ trách phần văn nghệ trong buổi liên hoan của lớp mừng Ngày nhà giáo Việt Nam, bạn mời mọi người hát (hoặc múa, chơi đàn, kể chuyện, đọc thơ...), bạn nói thế nào?

- Tôi nói: Để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, bây giờ, mình sẽ cất bài hát "bụi phấn" và cả lớp mình cùng hát tvanh lên nhé!

Tình huống b: - Trong giờ học, cô giáo (hoặc thầy giáo) đặt câu hỏi, nhưng bạn chưa nghe rõ hoặc chưa hiểu rõ. Bạn đề nghị cô (thầy) đều lại câu hỏi đó. Bạn nói thế nào?

- Tôi nói: Dạ thưa cô, cô có thể nhắc lại câu hỏi thêm một lần nữa được không ạ?

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021