Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về: ngày, tháng, năm

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về:

a. ngày, tháng, năm?

b. Tuần, ngày trong tuần (thứ...)?

Bài làm:

a. ngày, tháng, năm?

  • Bạn sinh năm bao nhiêu ? - Tôi sinh năm 2000
  • Tháng hai có bao nhiêu ngày? - Tháng 2 có 29 ngày
  • Năm nay là năm bao nhiêu? - Năm nay là năm 2020
  • Một năm có bao nhiêu tháng? - Mêuột năm có 12 tháng
  • Một năm có bao nhiêu ngày? - Một năm có 365 ngày

b. Tuần, ngày trong tuần (thứ...)?

  • Một tuần có bao nhiêu ngày? - Một tuần có 7 ngày
  • Một ngày có bao nhiêu giờ? - Một ngày có 24 giờ
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021