Đặt câu theo mẫu dưới đây:

  • 1 Đánh giá

2. Đặt câu theo mẫu dưới đây:

Ai (hoặc cái gì, con gì)Là gì?
Bạn Vân Anhlà học sinh lớp 2A

Bài làm:

Ai (hoặc cái gì, con gì)Là gì?

Bạn Vân Anh

Cây hoa hồng

Con chó con

Búp bê

Cô Trà My

Bạn Ngọc Mai

là học sinh lớp 2A

là loài hoa em thích nhất

là của bạn Nam tặng em

là loại đồ chơi em yêu thích

là cô chủ nhiệm lớp em

là người đánh đàn hay nhất trường em

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021