Chọn từ trong ngoặc phù hợp với từng chỗ trống để hoàn thành câu

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

2. Chọn từ trong ngoặc phù hợp với từng chỗ trống để hoàn thành câu

a. Con chó rất .......

b. Con thỏ rất ........

c. Con bò rất ..........

(trung thành, chăm chỉ, nhanh nhẹn)

Bài làm:

a. Con chó rất trung thành

b. Con thỏ rất nhanh nhẹn

c. Con bò rất chăm chỉ

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021