Đọc đoạn 2 và viết vào vở các từ ngữ tả mùi vị, màu sắc của quả xoài cát chín

  • 1 Đánh giá

6. Đọc đoạn 2 và viết vào vở các từ ngữ tả mùi vị, màu sắc của quả xoài cát chín

  • Mùi: .............
  • Vị: ................
  • Màu sắc: .......

Bài làm:

Các từ ngữ tả mùi vị, màu sắc của quả xoài cát chín

  • Mùi: thơm dịu dàng
  • Vị: ngọt đậm đà
  • Màu sắc: đẹp
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021