Giải bài 10C: Nên làm gì để ông bà em vui?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 10C: Nên làm gì để ông bà em vui? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 96. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

2. Mỗi bạn đọc hai bưu thiếp dưới đây (trang 97 sgk)

3. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

a. Bưu thiếp thứ nhất là của ai gửi cho ai? Gửi để làm gì?

b. Bưu thiếp thứ hai là của ai gửi cho ai? Gửi để làm gì?

c. Bưu thiếp dùng để làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Thi ghép từ

a. Ghép từ chứa tiếng mở đầu bằng l hoặc n?

b. Ghép từ chứa tiếng có dấu hỏi hoặc dấu ngã?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Cùng đưa ý kiến xem ông hoặc bà của các bạn cần cháu làm gì trong mỗi tình huống sau:

a. Bà mệt nằm nghỉ trong nhà, các cháu đang chơi bóng và reo hò ngoài sân

b. Ông đi nắng về, vừa nóng, vừa khác nước

c. Bà đang nhặt rau ở ngoài vườn dưới trời nắng

=> Xem hướng dẫn giải

3. Em chọn một tình huống ở hoạt động 2, viết vào vở đoạn văn từ 3 - 5 câu nói về việc em giúp đỡ ông bà theo gợi ý sau?

  • Ông hoặc bà đang làm gì?
  • Em đã làm những gì để giúp đỡ ông bà?
  • Ông hoặc bà tỏ ý hài lòng thế nào?
  • Em cảm thấy thế nào khi đã giúp được ông bà?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021