Hát một bài hát về ông bà

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Hát một bài hát về ông bà

M. Bài hát Cháu yêu bà

Bài làm:

Bài hát: Cháu yêu bà

Bà ơi bà cháu yêu bà lắm,

tóc bà trắng bà trắng như mây,

cháu yêu bà cháu nắm bàn tay,

khi cháu vâng lời cháu biết bà vui

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021