Tìm nhanh từ không thuộc nhóm trong mỗi dãy từ sau:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm nhanh từ không thuộc nhóm trong mỗi dãy từ sau:

a. Từ chỉ đức tính tốt: chăm chỉ, ngoan ngoãn, xanh biếc, hiền lành

b. Từ chỉ màu sắc: trắng tinh, xanh ngắt, đỏ ối, cao vút

c. Từ chỉ hình dáng: tròn trĩnh, vuông vắn, thẳng tắp, chuyên cần

d. Từ chỉ mùi hương: ngào ngạt, chót vót, sực nức, ngan ngát.

Bài làm:

a. Từ chỉ đức tính tốt: chăm chỉ, ngoan ngoãn, xanh biếc, hiền lành

=> Từ không thuộc nhóm là: xanh biếc

b. Từ chỉ màu sắc: trắng tinh, xanh ngắt, đỏ ối, cao vút

=> Từ không thuộc nhóm là: cao vút

c. Từ chỉ hình dáng: tròn trĩnh, vuông vắn, thẳng tắp, chuyên cần

=> Từ không thuộc nhóm là: chuyên cần

d. Từ chỉ mùi hương: ngào ngạt, chót vót, sực nức, ngan ngát.

=> Từ không thuộc nhóm là: chót vót

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021