Chọn các từ sau điền vào chỗ trống trong bài thơ dưới đây:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Chọn các từ sau điền vào chỗ trống trong bài thơ dưới đây:

Cô .... em tập viết

.... đưa thoảng hương nhài

Nắng ghé vào cửa ........

...... chúng em học bài

Những lời ........ giảng

Ấm ......... thơm tho

Yêu thương em ...... mãi

Những điểm ....... cô cho

(Theo Nguyễn Xuân Sanh)

Bài làm:

dạy em tập viết

Gió đưa thoảng hương nhài

Nắng ghé vào cửa sổ

Xem chúng em học bài

Những lời cô giáo giảng

Ấm trang vở thơm tho

Yêu thương em ngắm mãi

Những điểm mười cô cho

(Theo Nguyễn Xuân Sanh)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021