Kể lại từng đoạn câu chuyện Hai anh em theo gợi ý sau?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Kể lại từng đoạn câu chuyện Hai anh em theo gợi ý sau?

a. Mở đầu câu chuyện

b. Ý nghĩa và việc làm của người em

c. Ý nghĩa và việc làm của người anh

d. Kết thúc câu chuyện

Bài làm:

a. Mở đầu câu chuyện

Có hai anh em cày chung một đám ruộng. Sau khi gặt xong, họ chất lúa thành hai đống bằng nhau ở ngoài đồng.

b. Ý nghĩ và việc làm của người em.

Người em nghĩ : Anh mình phải nuôi vợ con nên lẽ ra anh phải được phần nhiều hơn. Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.

c. Ý nghĩ và việc làm của người anh.

Người anh cũng nghĩ : em mình sống một mình vất vả, cần được chia phần nhiều hơn thì mới công bằng. Người anh ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của em.

d. Kết thúc câu chuyện.

Hai anh em ngạc nhiên vì sau một đêm hai đống lúa vẫn bằng nhau. Cuối cùng, khi bắt gặp mỗi người đang ôm trong tay những bó lúa định bỏ cho người kia, hai anh em đã ôm chầm lấy nhau vì xúc động.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021