Tìm những bài thơ, bài hát về ngôi trường, về thầy cô, bạn bè

  • 1 Đánh giá

2. Tìm những bài thơ, bài hát về ngôi trường, về thầy cô, bạn bè

Bài làm:

Ngày đầu tiên đi học

Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành bên em
Ngày đầu tiên đi học
Em mắt ướt nhạt nhòa
Cô vỗ về an ủi
Chao ôi ! sao thiết tha

Ngày đầu như thế đó,
Cô giáo như mẹ hiền
Em bây giờ cứ ngỡ
Cô giáo là cô Tiên
Em bây giờ khôn lớn,
Bỗng nhớ về ngày xưa
Ngày đầu tiên đi học
Mẹ cô cùng vỗ về...

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021