Đặt câu có một trong các tiếng sau. Viết vào vở hai câu em đặt được

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Viết đúng các từ

a. Đặt câu có một trong các tiếng sau. Viết vào vở hai câu em đặt được

- da, ra, gia

- dao, rao, giao

b. Tìm tiếng có vần uôn hoặc uông thích hợp với mỗi chỗ trống trong hai câu sau:

- Đồng ..... quê em ...... xanh tốt

- Nước từ trên nguồn đổ ....., chảy ...... cuộn

Bài làm:

a. Đặt câu có một trong các tiếng sau. Viết vào vở hai câu em đặt được:

- Em bé có làn da rất trắng và mịn

- Em rất yêu gia đình em

- Con dao này rất sắc,

- Em cùng cả nhà đón giao thừa

b. Tìm tiếng có vần uôn hoặc uông thích hợp với mỗi chỗ trống trong hai câu sau:

- Đồng ruộng quê em luôn xanh tốt

- Nước từ trên nguồn đổ xuống, chảy cuồn cuộn

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021