Sắp xếp lại thứ tự các tranh cho đúng nội dung bài thơ

  • 1 Đánh giá

7. Sắp xếp lại thứ tự các tranh cho đúng nội dung bài thơ

Bài làm:

Sắp xếp tranh theo thứ tự đúng là:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021