Dựa vào các viết trong bài văn trên, hãy đặt một câu nói về: Một con vật hoặc một đồ vật, một loài cây hay một loài hoa

  • 1 Đánh giá

4. Dựa vào các viết trong bài văn trên, hãy đặt một câu nói về: Một con vật hoặc một đồ vật, một loài cây hay một loài hoa

Bài làm:

Đặt câu như sau:

  • Đồ vật: Chong chóng quay tròn
  • Con vật: Cá bơi tung tăng
  • Loài cây: Hoa cúc nở rộ
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021