Tìm câu đố, thành ngữ, tục ngữ chứa tiếng có vần ao hoặc au?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

2. Chơi trò thi đố với người thân: Tìm câu đố, thành ngữ, tục ngữ chứa tiếng có vần ao hoặc au?

M. Con hiền cháu thảo

Bài làm:

Câu đố, thành ngữ, tục ngữ chứa tiếng có vần ao hoặc au

  • Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng
  • Ao sâu cá cả
  • Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà
  • Giàu vì bạn, sang vì vợ
  • Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ
  • 86 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021