Kể lại câu chuyện theo tranh

  • 1 Đánh giá

3. Kể lại câu chuyện theo tranh.

- Mỗi bạn kể về sự việc trong một bức tranh, bắt đầu từ tranh thứ nhất đến tranh cuối cùng.

- Một hoặc hai bạn kể cả câu chuyện theo tranh.

- Thảo luận để đặt tên cho câu chuyện. Viết tên câu chuyện vào vở.

Bài làm:

Kể chuyện theo tranh:

  • Tranh 1: Trên đường đến trường, một bạn gái đi trước, một bạn nam đi sau.
  • Tranh 2: Bất thình lình bạn gái vấp ngã. Bạn nam đi sau vội chạy đến.
  • Tranh 3: Bạn nam đỡ em bé gái dậy, dỗ cho em nín, an ủi em.
  • Tranh 4: Hai anh em vui vẻ, tiếp tục đi đến trường.

Đặt tên câu chuyện: "Giúp đỡ em nhỏ"

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021