Cùng giải câu đố: Con gì nhọn hoắt cái đuôi Thấy bóng mèo rồi co cẳng chạy mau?

  • 1 Đánh giá

2. Cùng giải câu đố:

a. Con gì nhọn hoắt cái đuôi

Thấy bóng mèo rồi co cẳng chạy mau?

(Là con gì?)

b. Ruột dài từ mũi đến chân

Mũi mòn ruột cũng dần dần mòn theo.

(Là cái gì?)

c. Mắt lồi mồm rộng

Sấm động mưa rào

Tắm mát rủ nhau

Hát bài “ộp ộp”.

(Là con gì?)

Bài làm:

a. Con gì nhọn hoắt cái đuôi

Thấy bóng mèo rồi co cẳng chạy mau?

=> Con chuột

b. Ruột dài từ mũi đến chân

Mũi mòn ruột cũng dần dần mòn theo.

=> Bút chì

c. Mắt lồi mồm rộng

Sấm động mưa rào

Tắm mát rủ nhau

Hát bài “ộp ộp”.

=> Con ếch

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021