Giải bài 35C: Ôn tập 3 tiếng việt 2

  • 1 Đánh giá

Giải bài 35C: Ôn tập 3 - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 160. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

2. Chơi: Xếp từ theo cặp

Đến góc học tập lấy các thẻ từ

Cùng bạn chọn từ xếp thành từng cặp từ trái nghĩa

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Làm bài trong phiếu học tập sau:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đặt câu hỏi có cụm từ Như thế nào? cho các câu sau:

a. Gấu đi lặc lè

b. Thỏ chạy nhanh như tên bắn

c. Vẹt bắt chước tiếng người rất giỏi

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đóng kịch nói và đáp lời chia buồn, an ủi

a. Em ngã đau. Bạn chạy tới đỡ em dậy

- Bạn nói: ...........................

- Em nói: ............................

b. Em làm vỡ ấm pha trà của ông

- Ông nói: ..........................

- Em đáp: ..........................

=> Xem hướng dẫn giải

5. Viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu nói về một loài cây mà em thích

Gợi ý:

a. Đó là cây gì?

b. Trồng ở đâu?

c. Hình dáng cây như thế nào?

d. Cây có lợi ích gì?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem