Giải bài 31C: Bác Hồ sống mãi với non sông

  • 1 Đánh giá

Giải bài 31C: Bác Hồ sống mãi với non sông - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 126. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và nói tên các loài cây, hoa quanh lăng Bác

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với từ ngữ ở cột A

=> Xem hướng dẫn giải

6. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

a. Kể tên những loài cây được trồng trước lăng Bác.

b. Kể tên những loài hoa nổi tiếng khắp miền đất nước được trồng quanh lăng Bác.

c. Tìm câu văn cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con người đối với Bác.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm từ:

a. Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:

  • Chất lỏng, dùng để thắp đèn, chạy máy, ...
  • Cất, giữ kín, không cho ai thấy hoặc biết.
  • (Quả, lá) rơi xuống đất.

b. Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

  • Cây nhỏ, thân mềm, làm thức ăn cho trâu, bò, ngựa.
  • Đập nhẹ vào vật cứng cho kêu.
  • Vật dùng để quét nhà

=> Xem hướng dẫn giải

3. Quan sát ảnh Bác Hồ được treo trong lớp học, trả lời các câu hỏi sau:

a. Ảnh Bác được treo ở đâu?

b. Nhìn Bác như thế nào?

c. Em muốn hứa với Bác điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Dựa vào những câu trả lời ở hoạt động 3, viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu về ảnh Bác Hồ

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

1. Em và người thân phải làm gì để biết ơn Bác Hồ

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem