Giải bài 22B: Đặc điểm của mỗi loài chim

  • 1 Đánh giá

Giải bài 22B: Đặc điểm của mỗi loài chim - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 36. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi: Thi tìm nhanh từ chỉ các loài chim

Viết tên loài chim trong mỗi bức tranh ra bảng nhóm

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát tranh, rồi dựa vào câu chuyện Một trí khôn hơn trăm trí khôn, lần lượt kể lại từng đoạn của câu chuyện.

=> Xem hướng dẫn giải

3-4-5. Thi kể chuyện, hướng dẫn viết hoa (sgk)

B. Hoạt động thực hành

1. Hỏi - đáp về đặc điểm các loài chim:

Hỏi: Chim nào bay rất nhanh? - Đáp: ...........

Hỏi: Loài chim nào mắt tinh, nhưng cơ thể hôi hám? - Đáp: ...........

Hỏi: Loài chim nào bắt chước tiếng người rất giỏi? - Đáp: ............

Hỏi: Loài chim nào hay hót? - Đáp: .........

=> Xem hướng dẫn giải

2. Cùng thực hiện yêu cầu:

Chọn tên loài chim thích hợp với mỗi ô trống trong các thành ngữ sau:

a. Đen như ......... d. Nói như .............

b. Hôi như ........... e. Hót như .............

c. Nhanh như .........

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chơi: Ghép từ ngữ

a. Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau để tạo thành thành từ ngữ: riêng, giêng, dơi, rơi, dạ, rạ.

b. Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau để tạo thành thành từ ngữ: mở, mỡ, rẻ, rẽ, củ, cũ.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem