Giải bài 32B: Sinh ra từ một mẹ

 • 1 Đánh giá

Giải bài 32B: Sinh ra từ một mẹ - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 132. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Kể tên các dân tộc thiểu số mà em biết

=> Xem hướng dẫn giải

2. Kể chuyện

a. Dựa vào tranh và trả lời câu hỏi gợi ý, kể lại đoạn 1 và đoạn 2 câu chuyện Chuyện quả bầu

b. Kể lại đoạn 3 và đoạn 4 câu chuyện Chuyện quả bầu

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Điền vào chỗ trống

a. l hoặc n?

Bác làm nghề chờ đò đã năm năm ...... ay. Với chiếc thuyền ........ an ........ ênh đênh trên mặt nước, ngày này qua tháng khác, bác chăm ........ o đưa khách qua ........ ại trên sông.

b. v hoặc d:

Đi đâu mà ....... ội mà ........ àng

Mà ......ấp phải đá, mà quàng phải ......... ây

Thong thả như chúng em đây

Chẳng đá nào .....ấp, chẳng ......... ây nào quàng.

(Ca dao)

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chơi: Thi tìm từ nhanh.

(Chọn a hoặc b theo hướng dẫn của thầy, cô).

a. Từ chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

 • Vật dùng để nấu cơm.
 • Đi qua chỗ có nước.
 • Sai sót, khuyết điểm.

b. Từ chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa như sau:

 • Trái nghĩa với buồn.
 • Mềm nhưng bền, khó làm đứt.
 • Bộ phận cơ thể nối tay với thân mình.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đáp lời từ chối

Đáp lời từ chối trong các tình huống sau:

 • Tình huống 1: Em muốn mượn người bạn của mình quyển truyện. Người bạn đó nói: “Truyện này tớ cũng đi mượn”.
 • Tình huống 2: Em nhờ bố làm giúp bài tập vẽ. Bố nói: “Con cần tự làm bài chứ!”
 • Tình huống 3: Em xin đi chợ cùng mẹ. Mẹ nói: “Con ở nhà học bài đi”.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 1 lượt xem