Giải bài 34B: Nghề làm đồ chơi dân gian

  • 1 Đánh giá

Giải bài 34B: Nghề làm đồ chơi dân gian - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 150. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh, chọn câu phù hợp với mỗi tranh:

a. Bác Nhân định chuyển nghề

b. Buổi bán hàng cuối cùng của bác Nhân

c. Cuộc sống vui vẻ của bác Nhân

=> Xem hướng dẫn giải

2. Kể chuyện theo tranh

Dựa vào tranh và lời gợi ý, kể lại từng đoạn câu chuyện Người làm đồ chơi

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Điền vào chỗ trống trong phiếu học tập

a. chăng hay trăng?

........ khoe ....... tỏ hơn đèn

Cớ sao ....... phải chịu luồn đám mây?

Đèn khoe đèn tỏ hơn .........

Đèn ra trước gió còn ....... hỡi đèn?

b. ong hay ông?

phép c...., c..... rau

c..... chiêng, c..... lưng

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chọn ch hay tr điền vào chỗ trống? Viết các từ đã điền vào vở.

Chú Trường vừa ...ồng ...ọt giỏi, vừa ...ăn nuôi giỏi. Vườn nhà chú cây nào cũng ...ĩu quả. Dưới ao, cá ...ôi, cá ...ép, cá ...ắm từng đàn.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem