Giải bài 29A: Bạn biết gì về cây ăn quả?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 29A: Bạn biết gì về cây ăn quả? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 103. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói lời đáp của em trong tình huống sau:

Bạn tặng hoa, chúc mừng em nhân ngày sinh nhật.

Bạn nói: - Tớ chúc mừng sinh nhật cậu.

Em: - .......................................

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

  • Tranh vẽ ai?
  • Mọi người trong tranh đang làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

3-4-5-6. Đọc bài, luyện đọc, giải nghĩa

7. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

Người ông đã chia những quả đào cho ai?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Trao đổi nhóm về nội dung câu chuyện

a. Lần lượt nêu việc làm của mỗi người cháu với những quả đào

  • Xuân .......................
  • Vân .........................
  • Việt ..........................

b. Thay nhau đưa ra nhận xét của ông về từng cháu bằng cách noi tiếp các câu sau:

  • Nhận xét về Xuân: Mai sau cháu sẽ ..........
  • Nhận xét về Vân: Cháu còn ................
  • Nhận xét về Việt: Cháu là người có .................

=> Xem hướng dẫn giải

2. Từng bạn lần lượt nói về nhân vật mình thích nhất và cho biết vì sao mình thích nhân vật đó

=> Xem hướng dẫn giải

3. Hãy kể tên các bộ phận của cây ăn quả?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm từ có thể dùng để tả các bộ phận của cây.

M: Thây cây (to, cao, chắc, bạc phếch, ...)

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

1. Quan sát một cây có quả gần nơi em ở. Tìm từ ngữ để tả các bộ phận của cây đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem