Giải bài 28B: Trồng cây để làm gì?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 28B: Trồng cây để làm gì? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 96. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

2. Quan sát tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện Kho báu

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Điền vào chỗ trống vần ua hay uơ?

- Qủa khể ch... lắm

- Mẹ m.... quà cho em

- Con voi h... vòi lên chào khán giả

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thi viết từ ngữ

a. Viết tên cây có tiếng bắt đầu bằng l/n?

b. Viết từ ngữ có tiếng chứa vần ên/ ênh?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Hỏi và trả lời theo mẫu:

  • Người ta trồng cây cam để làm gì?
  • Người ta trồng cây cam để ăn quả

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem