Giải bài 29C: Cây có những bộ phận nào?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 29C: Cây có những bộ phận nào? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 108. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và kể tên các bộ phận của cây

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4-5. Đọc, giải nhĩa, luyện đọc

6. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

a. Những từ ngữ, câu văn nào cho biết cây đa đã sông rất lâu?

b. Các bộ phận của cây đa được tả bằng những hình ảnh nào?

- Thân ..................

- Cành ..................

- Ngọn ..................

- Rễ ......................

c. Nói lại đặc điểm của mỗi bộ phận của cây đa bằng một từ:

- thân cây....................

- cành cây ....................

- ngọn cây .....................

- rễ cây...........................

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

3. Quan sát tranh, thay nhau trả lời câu hỏi dưới mỗi tranh

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem