Quan sát tranh và kể tên các bộ phận của cây

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và kể tên các bộ phận của cây

Bài làm:

Thông thường, hầu hết các loài cây đều có các bộ phận:

  • Rễ cây
  • Thân cây
  • Cành cây
  • Lá cây
  • Hoa
  • Qủa
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021