Ảnh Bác được treo ở đâu? Nhìn Bác như thế nào? Em muốn hứa với Bác điều gì?

  • 1 Đánh giá

3. Quan sát ảnh Bác Hồ được treo trong lớp học, trả lời các câu hỏi sau:

a. Ảnh Bác được treo ở đâu?

b. Nhìn Bác như thế nào?

c. Em muốn hứa với Bác điều gì?

Bài làm:

Quan sát ảnh Bác Hồ em thấy:

a. Ảnh Bác Hồ treo phía trên bảng lớp học

b. Trông Bác rất hiền từ, phúc hậu, râu tóc Bác bạc phơ, vầng trán cao, đôi mắt sáng ngời như đang nhìn xuống dõi theo các chúng em học bài

c. Em muốn hứa với Bác sẽ cố gắng, chăm ngoan học tập, rèn luyện để thực hiện tốt 5 điều Bác dạy, trở thành một người có ích cho xã hội.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021