Em hãy dùng câu hỏi vì sao? để hỏi người lớn một việc mà em muốn biết

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

1. Em hãy dùng câu hỏi vì sao? để hỏi người lớn một việc mà em muốn biết

2. Viết ba tên đồ dùng trong nhà em có tiếng bắt đầu bằng ch?

Bài làm:

1. Ví dụ: Tại sao trẻ em cần phải học tập?

Trả lời: Trẻ em cần phải học tập để có thêm kiến thức, hiểu biết thêm nhiều thứ ngoài xã hội, để khi lớn lên có thể dùng kiến thức đó để làm việc, để xây dựng quê hương, đất nước.

2. Ba tên đồ dùng trong nhà em bắt đầu bằng ch là: chậu, chén, chảo.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021