Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác Hồ bảo chú cần vụ làm gì? Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa như thế nào?

  • 1 Đánh giá

4-5. Đọc bài

6. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

a. Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác Hồ bảo chú cần vụ làm gì? (Đọc đoạn 1).

b. Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa như thế nào? (Đọc đoạn 2).

c. Chiếc rễ đa ấy trở thành một cây đa có hình dáng thế nào? (Đọc đoạn 3).

d. Các bạn nhỏ thích chơi trò gì bên cây đa? (Đọc đoạn 3).

Bài làm:

a. Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác Hồ bảo chú cần vụ cuốn chiếc rễ này lại rồi trồng cho nó mọc tiếp.

b. Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ thành một vòng tròn rồi buộc nó tựa vào hai cái cọc, sau đó vùi hai đầu rễ xuống đất.

c. Chiếc rễ đa ấy trở thành một cây đa con có vòng lá tròn.

d. Các bạn nhỏ thích chơi trò chui qua chui lại vòng lá ấy bên cây đa.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021