Hãy kể tên các tháng trong năm. Hãy cho biết mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông bắt đầu từ tháng nào và kết thúc vào tháng nào?

 • 1 Đánh giá

3. Hỏi - đáp về tên các tháng trong năm

 • Hãy kể tên các tháng trong năm
 • Hãy cho biết mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông bắt đầu từ tháng nào và kết thúc vào tháng nào?

Bài làm:

 • Tên các tháng trong năm là: tháng một, tháng hai, tháng ba, tháng tư, tháng năm, tháng sáu, tháng bảy, tháng tám, tháng chín, tháng mười, tháng mười một, tháng mười hai.
 • Thời gian bắt đầu và kết thúc của các mùa:
  • Mùa xuân bắt đầu từ tháng giêng (tháng 1) và kết thúc cuối tháng ba.
  • Mùa hạ bắt đầu từ tháng tư và kết thúc cuối tháng sáu.
  • Mùa thu bắt đầu từ tháng bảy và kết thúc cuối tháng chín.
  • Mùa đông bắt đầu từ tháng mười và kết thúc cuối tháng mười hai.

 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021