Xếp tên các con vật vào nhóm thích hợp: hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, ngựa vằn...

  • 1 Đánh giá

2. Đọc từng đoạn câu chuyện Bác sĩ Sói

3. Cùng nhau nói về đặc điểm của Sói hoặc Ngựa

Xếp tên các con vật vào nhóm thích hợp: hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, ngựa vằn, thỏ, bò rừng, khỉ, vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu.

Thú dữ, nguy hiểmThú không nguy hiểm
M. Hổ, ......M: thỏ,.........

Bài làm:

Thú dữ, nguy hiểmThú không nguy hiểm

hổ, báo, gấu, chó sói

sư tử, bò rừng, tê giác, cáo

lợn lòi, ngựa vằn, thỏ, khỉ, vượn

sóc, chồn, hươu.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021