Giải bài 34A: Những nghề nghiệp em biết

  • 1 Đánh giá

Giải bài 34A: Những nghề nghiệp em biết - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 147. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói cho các bạn biết cha, mẹ hoặc người thân của em làm nghề gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4. Đọc, giải nghĩa, luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Bác Nhân làm nghề gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Thay nhau hỏi - đáp:

a. - Hỏi: Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác Nhân như thế nào?

- Đáp: ............

b. - Hỏi: Vì sao bác Nhân định chuyển về quê?

- Đáp: ............

c. - Hỏi: Bạn nhỏ trong câu chuyện đã làm gì để bác vui trong buổi bán hàng cuối cùng?

- Đáp: ............

d. Hãy đoán xem bác Nhân sẽ nói gì với các bạn nhỏ nếu bác biết vì sao hôm đó đắt hàng.

- Đáp: ............

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nói tên nghề nghiệp của những người trong ảnh

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chọn từ ngữ chỉ công việc ở cột B phù hợp với từng nghề nghiệp có tên ở cột A

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021