Chọn từ ngữ chỉ công việc ở cột B phù hợp với từng nghề nghiệp có tên ở cột A

  • 1 Đánh giá

4. Chọn từ ngữ chỉ công việc ở cột B phù hợp với từng nghề nghiệp có tên ở cột A

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021