Tìm những câu nói lên thái độ của Chồn coi thường Gà Rừng? Khi gặp nạn, chồn như thế nào?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận để trả lời câu hỏi:

a. Tìm những câu nói lên thái độ của Chồn coi thường Gà Rừng?

b. Khi gặp nạn, chồn như thế nào?

c. Gà Rừng đã nghĩ ra kế gì để cả hai thoát nạn?

d. Câu nói nào ở đoạn 4 cho thấy Chồn không còn coi thường Gà Rừng nữa?

Bài làm:

a. Câu nói lên thái độ của Chồn coi thường Gà Rừng là: "Ít thế sao? Mình thì có hàng trăm"

b. Khi gặp nạn, Chồn tỏ ra lo lắng, buồn bã vì chưa nghĩ ra kế gì để thoát khỏi tay người thợ săn.

c. Để cả hai thoát nạn, Gà Rừng đã nhanh trí nghĩ ra kế dụ ông thợ săn bằng cách gà giả vờ chết.

d. Câu nói ở đoạn 4 cho thấy Chồn không còn coi thường Gà Rừng nữa là: "Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021