Giải bài 30A: Bác Hồ yêu thương thiếu nhi Việt Nam

  • 1 Đánh giá

Giải bài 30A: Bác Hồ yêu thương thiếu nhi Việt Nam - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 111. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Cả lớp cùng hát một bài hát về Bác Hồ

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

a. Trong tranh có những ai?

b. Bác Hồ đang làm gì?

c. Các bạn nhỏ đang làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

3-4-5. Đọc, giải nghĩa, luyện đọc

7. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Bạn Tộ có gì đáng khen?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận và trả lời câu hỏi:

a. Bác Hồ đi thăm những nơi nào trong trại nhi đồng? (Đọc đoạn 1).

b. Những câu hỏi nào của Bác cho thấy Bác rất quan tâm đến các em nhỏ? (Đọc đoạn 2).

c. Các em đề nghị Bác chia kẹo cho những ai? (Đọc đoạn 2).

d. Tại sao Tộ không dám nhận kẹo Bác chia? (Đọc đoạn 3).

e. Vì sao Bác khen Tộ ngoan? (Đọc đoạn 3).

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thảo luận, tìm từ ngữ:

a. Nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi?

b. Nói lên tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021