Bác Hồ khuyên các bạn học sinh làm những điều gì?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

Bác Hồ khuyên các bạn học sinh làm những điều gì?

Bài làm:

Bác Hồ khuyên các bạn học sinh:

  • Phải cố gắng, chăm chỉ học hành
  • Chăm chỉ làm những việc phù hợp với sức của mình
  • Tham gia kháng chiến, gìn giữ hoà bình, bảo vệ đất nước.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021