Viết vào vở hai câu sau. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Vì sao?

  • 1 Đánh giá

7. Viết vào vở hai câu sau. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Vì sao?

a. Sơn ca khô cả họng vì rát

b. Vì mưa to, nước suối dâng ngập cả hai bờ.

Bài làm:

Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Vì sao?

a. Sơn ca khô cả họng vì rát

b. Vì mưa to, nước suối dâng ngập cả hai bờ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021