Đóng kịch nói và đáp lời chia buồn, an ủi

  • 1 Đánh giá

4. Đóng kịch nói và đáp lời chia buồn, an ủi

a. Em ngã đau. Bạn chạy tới đỡ em dậy

- Bạn nói: ...........................

- Em nói: ............................

b. Em làm vỡ ấm pha trà của ông

- Ông nói: ..........................

- Em đáp: ..........................

Bài làm:

a. Em ngã đau. Bạn chạy tới đỡ em dậy

- Bạn nói: Cậu có làm sao không? Để mình đỡ cậu dậy

- Em nói: Tớ bất cẩn quá. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ.

b. Em làm vỡ ấm pha trà của ông

- Ông nói: Cháu đã làm vỡ cái ấm trà của ông phải không?

- Em đáp: Dạ, thưa ông cháu đã vô ý làm vỡ ấm trà của ông. Ông cho cháu xin lỗi ạ!

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021