Dùng từ Khi nào? hoặc Bao giờ?, Lúc nào?, Năm nào?, Thảng mấy? ... để hỏi - đáp về thời gian trong những tình huống sau:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Dùng từ Khi nào? hoặc Bao giờ?, Lúc nào?, Năm nào?, Thảng mấy? ... để hỏi - đáp về thời gian trong những tình huống sau:

a. Hỏi - đáp để biết tháng nào là tháng có ngày Tết Trung thu.

b. Hỏi - đáp để biết ngày nào là ngày sinh nhật của bạn.

c. Hỏi - đáp để biết tháng nào là học sinh được nghỉ hè.

d. Hỏi - đáp để biết bạn xem ti vi ở nhà vào lúc nào.

M: - Tháng mấy chúng mình được nghỉ hè nhỉ?

- Tháng 6 chúng mình được nghỉ hè.

Bài làm:

a. - Tháng mấy có ngày Tết Trung thu?

- Tháng tám âm lịch có ngày Tết Trung thu.

b. - Khi nào đến ngày sinh nhật của bạn?

- Sinh nhật của mình là ngày 18 tháng 6.

c. - Bao giờ chúng mình được nghỉ hè?

- Tháng 6 chúng mình được nghỉ hè.

d. - Bạn xem ti vi ở nhà vào lúc nào?

- Mình xem ti vi ở nhà vào lúc 7 giờ.

  • 77 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021