Hãy tưởng tượng hai bạn học sinh ở hai trường, gặp nhau trong sinh hoạt Đội. Một bạn hỏi, một bạn trả lời, sau đó đổi vai.

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Chơi trò chơi, nghe thầy cô hướng dẫn và viết.

5. Hãy tưởng tượng hai bạn học sinh ở hai trường, gặp nhau trong sinh hoạt Đội. Một bạn hỏi, một bạn trả lời, sau đó đổi vai.

- Bạn A: Khi nào bạn được nghỉ hè?

- Bạn B: Tháng sáu tôi được nghỉ hè.

- Bạn A: Khi nào trường bạn khai giảng?

- Bạn B: ..........

- Bạn A: Mẹ thường khen bạn khi nào?

- Bài B: ..............

- Bạn A: Ở trường, bạn vui nhất khi nào?

- Bài B: ................

Bài làm:

- Bạn A: Khi nào bạn được nghỉ hè?

- Bạn B: Tháng sáu tôi được nghỉ hè.

- Bạn A: Khi nào trường bạn khai giảng?

- Bạn B: Trường tôi khai giảng ngày 5 tháng 9

- Bạn A: Mẹ thường khen bạn khi nào?

- Bạn B: Mẹ khen tôi khi tôi ngoan và làm được việc tốt

- Bạn A: Ở trường, bạn vui nhất khi nào?

- Bạn B: Ở trường, tôi vui nhất khi được điểm cao và được thầy cô giáo khen

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021