Hỏi - đáp về đặc điểm các loài chim:

  • 1 Đánh giá

3-4-5. Thi kể chuyện, hướng dẫn viết hoa (sgk)

B. Hoạt động thực hành

1. Hỏi - đáp về đặc điểm các loài chim:

Hỏi: Chim nào bay rất nhanh? - Đáp: ...........

Hỏi: Loài chim nào mắt tinh, nhưng cơ thể hôi hám? - Đáp: ...........

Hỏi: Loài chim nào bắt chước tiếng người rất giỏi? - Đáp: ............

Hỏi: Loài chim nào hay hót? - Đáp: .........

Bài làm:

- Hỏi: Chim nào bay rất nhanh? - Đáp: cắt

- Hỏi: Loài chim nào mắt tinh, nhưng cơ thể hôi hám? - Đáp:

- Hỏi: Loài chim nào bắt chước tiếng người rất giỏi? - Đáp: vẹt

- Hỏi: Loài chim nào hay hót? - Đáp: khướu

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021