Viết tên vật trong tranh vào vở theo số tranh? Viết vào vở tên sự vật, hoạt động trong tranh

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc thuộc một khổ thơ trong bài Bé nhìn biển rồi viết vào vở

2. Làm bài tập

a. Viết tên vật trong tranh vào vở theo số tranh?

Bài làm:

a. Tên vật trong tranh vào vở:

  • Tranh 1: Con cò
  • Tranh 2: Mũ
  • Tranh 3: Cây lúa

b. Tên sự vật, hoạt động trong tranh là:

  • Tranh 1: Cái chảo
  • Tranh 2: Chạy đua
  • Tranh 3: Trồng cây
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021