Giải bài 25B: Sông biển và cuộc sống của chúng ta

 • 1 Đánh giá

Giải bài 25B: Sông biển và cuộc sống của chúng ta - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 65. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Cùng nhau sắp xếp lại thứ tự các tranh theo nội dung câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Chơi: Tìm từ, câu viết đúng

a. Điền vào chỗ trống tr hoặc ch?

b. Tìm câu có từ viết đúng dấu hỏi, dấu ngã.

 • Bài toán này dễ
 • Cây rau có rể ngắn
 • Bà ngoại sang làng bên ăn cỗ đám cưới
 • Chú hề có cái mũi to kềnh đỏ như quả cà chua
 • Nghe tiếng nổ to, con chó con hoãng sợ, chạy khỏi nhà.
 • Xe ô tô chỡ hàng đến chợ

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thi tiếp sức viết từ

a. Viết tên những con vật bắt đầu bằng tr?

b. Viết tên những đồ dùng trong nhà có dấu hỏi?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Dựa vào cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, thay nhau hỏi đáp:

- Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?

- Vì ..........................

- Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?

- Vì ..........................

- Vì sao nước ta có nạn lụt?

- Vì.............................

=> Xem hướng dẫn giải

5. Hỏi - đáp với câu hỏi vì sao?

 • Vì sao trẻ em không nên tắm ở sông hồ?
 • Vì sao khi có bão, thuyền bè không được ra khơi?
 • Vì sao mọi người cần biết bơi?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

1. Em hãy dùng câu hỏi vì sao? để hỏi người lớn một việc mà em muốn biết

2. Viết ba tên đồ dùng trong nhà em có tiếng bắt đầu bằng ch?

=> Xem hướng dẫn giải


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021