Thi tìm những từ ngữ ca ngợi Bác Hồ.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Thi tìm những từ ngữ ca ngợi Bác Hồ

Bài làm:

Những từ ngữ ca ngợi Bác Hồ là:

  • Tài ba
  • Liêm khiết
  • giản dị
  • nhân ái
  • yêu nước,
  • thương dân,
  • lạc quan.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021