Quan sát tranh và nói tên các loài cây, hoa quanh lăng Bác

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và nói tên các loài cây, hoa quanh lăng Bác

Bài làm:

Tên các loại cây, hoa quanh lăng Bác là:

  • Tranh 1: Cây và tuế và hoa mười giờ
  • Tranh 2: Cây hoa đào
  • Tranh 3: Những khóm tre
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021